TTC已经为以下全球客户提供了解决方案:

 • 南非国家道路局(南非比勒陀利亚)
 • 印尼运输协会(印度尼西亚雅加达)
 • 大老山隧道(香港特别行政区)
 • 深圳海关(中国深圳)
 • 陆路交通管理局(新加坡)
 • 交通运输部(英国伦敦)
 • 伦敦运输(英国伦敦)
 • 公共事务部(荷兰海牙)
 • 莎阿南高速公路(马来西亚吉隆坡)
 • 美国运输部(美国华盛顿)
 • 苏格兰运输(英国爱丁堡)
 • 弗兰德斯内陆水运(比利时弗兰德斯)
 • Bakwena白金走廊特许经营(南非约翰内斯堡)
 • 拉普跨国公司(瑞士巴塞尔)
 • 总部设在澳大利亚的公路运营商
 • 英国智能交通运输系统协会(英国伦敦)
 •   1 / 4
 •  
Developed by sparkle